• Kategorie
  • Frytownica elektryczna FC120, 9 + 9 kW, 400 V, kran, Amitek